SNOEIEN, kappen & ROOIEN VAN HEESTERS & BOMEN

Snoeien van struiken en heesters
Snoeien is een vak. Immers elke plant heeft zijn eigen snoeiseizoen. Bovendien zijn er verschillende methoden om te snoeien. Wij weten precies hoe en wanneer uw struiken en heesters gesnoeid moeten worden. Sommige struiken snoei je namelijk direct na de winter, als er geen strenge vorst meer verwacht wordt. Anderen snoei je direct na de bloei in het voorjaar. Sommigen zullen doodbloeden als je het verkeerde seizoen uitkiest. Doorgaans wordt bij de snoei onderscheid gemaakt tussen vorm- en verjongingssnoei.

Bij vormsnoei wordt de sierlijke vorm van de struik benadrukt. Deze wijze van snoeien wordt vooral toegepast op groenblijvende struiken. Bij deze struiken wordt vooral gestreefd naar symmetrie. Zijn de struiken groot, oud of zitten er veel dode takken in, dan is het tijd voor een verjongingssnoei. De oude takken dienen elk jaar verwijderd te worden. Hierdoor ontstaat weer een frisse, mooie struik. Sommige struiken zoals een vlinderstruik kunnen in één keer drastisch teruggesnoeid worden als de vorstperiode voorbij is. Groenblijvende heesters hebben door hun groeiwijze geen snoei nodig om tot een goede ontwikkeling te komen. De planten kunnen echter wel te groot uitgroeien of kunnen onderaan kaal worden en dan wordt verjonging snoei toegepast.

Snoeien van bomen
Door goed onderhoud is een boom echter prima te begeleiden in de groei en kan verwijderen wellicht voorkomen of uitgesteld worden. Ook voor het snoeien van bomen zijn verschillende technieken en methodes mogelijk. Snoeien van bomen is onder andere belangrijk voor devitaliteit (gezondheid) van de boom en om problemen (bijvoorbeeld uitbrekende takken) te voorkomen. Snoei wordt ook vaak toegepast bij bomen waarvan de takken te laag boven de grond hangen waardoor voertuigen er niet meer onderdoor kunnen rijden. Afhankelijk van de situatie kan snoei onder andere vanaf de grond plaatsvinden of door in de boom te klimmen.

Verwijderen (vellen) van bomen
Een boom wordt vaak geplant om dieptewerking in een tuin te krijgen, voor de bloeiwijze of voor de mooie herfstkleuren. Veel bomen worden helaas naar verloop van tijd vaak te groot voor een tuin of moeten wijken voor een te realiseren bouwwerk. Of als de boom is aangetast door een bacterie of schimmel en hierdoor gevaar vormt voor de omgeving, zal deze verwijderd moeten worden. Vanwege de standplaats van de bomen kan vellen een moeilijke klus worden. Wij beschikken over een ruime ervaring met het vellen van moeilijke bomen. Door in de boom te klimmen kan deze systematisch (in delen) van boven naar beneden verwijderd worden. Door deze werkwijze kunnen moeilijke bomen in een beperkte ruimte veilig en zonder schade te veroorzaken aan de omgeving verwijderd worden. Uiteraard kunnen ook de eenvoudig te verwijderen bomen door ons verwijderd worden.

 

 

STRAK SCHEERWERK

Voor elke haagsoort hebben wij de gepaste oplossing en apparatuur. Van fijne hagen tot grove gemengde hagen, wij hebben ruime ervaring om uw haag weer strak te krijgen. Bij leibomen gebruiken wij ook vaker de heggenschaar, vanwege een mooie gesloten leiboom te krijgen.

 


O
NDERHOUD BORDERS

Het onderhouden van borders is noodzakelijk. Op plaatsen waar geen tuinplanten groeien zal onkruid ontstaan. Deze onkruiden storen de groei van de tuinplanten en moeten verwijderd of beheerd worden. Bij borderonderhoud maken we onderscheid tussen borders met houtige planten en borders met kruidachtige planten. Onder houtige planten verstaan we heesters, bomen, ericaceae, rozen en coniferen. Onder kruidachtige planten verstaan we eenjarigen, tweejarigen, vaste planten en bol en knollen. Het onderhoud bij de beide groepen verschilt duidelijk. Zo kunnen we tussen heesters gemakkelijk schoffelen terwijl we bij vaste planten vaak moeten wieden. Bij kruid- achtigen moeten de uitgebloeide bloemen verwijderd worden, terwijl dat bij heesters totaal niet gedaan wordt.

 

 

ONDERHOUD GAZONS

Maaien
Vanaf 10 graden Celsius begint het gras te groeien. Tijdens de eerste keer maaien in het nieuwe jaar zullen wij de stand van de grasmaaier iets hoger afstellen dan normaal.

Mos bestrijden 
Veel gazons hebben last van mos. Mos is een plantje dat graag mag groeien op zure grond of op grond met te weinig zuurstof. Dus als u last heeft van veel mos in uw gazon dan kan dat duiden op een te lage pH waarde of dat uw gazon, of delen daarvan te weinig zuurstof krijgt. Een te lage pH waarde is op te lossen door kalk te strooien en een niet goed belucht gazon lossen wij op door te verticuteren.

Verticuteren 
Het doel van verticuteren is tweevoudig. In eerste instantie dient het voor het beluchten van de grasmat. De wortels van de grasplant krijgen dan voldoende zuurstof waardoor de groei wordt bevorderd. Het tweede doel is het verwijderen van het mos. Een gazon dat goed belucht is vertaald zich later in een dichtere grasmat met gezonde grasplantjes.

Inzaaien kale plekken 
Na het verticuteren zijn er vaak kale plekken ontstaan. Deze moeten opnieuw ingezaaid worden. Dat kan op dezelfde dag als dat wij dit voor u hebben geverticuteerd.

Gazon bemesten 
De bemesting van het gazon is heel erg belangrijk. Wij maken gebruik van biologische meststoffen. Hierdoor herstelt een beschadigd gazon snel na de winter of na het verticuteren en zorgt voor een snelle groenkleuring. Dit geeft direct resultaat en heeft een lange nawerking. Ideaal ook voor de bemesting van grote oppervlaktes gazon. Met deze meststoffen moet u dan in een kalenderjaar gezien gemiddeld 3-4 keer bemesten. Brandplekken in het gazon gedurende de zomer is verleden tijd.

 


ON
DERHOUD BEDRIJVENTERREINEN

Een eerste indruk maakt u maar één keer. U wilt dus graag dat uw bedrijfsterrein en hoofdingang er netjes en verzorgd uit zien. Hoveniersbedrijf Gebr. Lardinois ontzorgt in het onderhoud van (zakelijke) buitenruimtes. Wij zorgen ervoor dat de omgeving bij de hoofdingang er netjes en sfeervol uitziet. En omdat er rondom bedrijven en parkeerplaatsen extra uitstoot is van uitlaatgassen kunnen wij er voor zorgen dat groen duurzaam gestimuleerd wordt en daarnaast mooi in het oog springt.

 

 

aan- en AFVOEREN VAN MATERIALEN

Aanvoeren
Wij kunnen al uw benodigde bouwstoffen voor de aanleg van uw tuin aanleveren. Bijvoorbeeld: grind, zand, teelaarde en houtschors.

Afvoeren
Het op de juiste manier onderhouden van uw tuin zorgt voor een mooie, bloeiende tuin, maar ook voor tuinafval. Hoveniersbedrijf Gebr. Lardinois biedt u de mogelijkheid om uw tuinafval na afloop meteen af te voeren. 

Wij kunnen al uw vrijgekomen materialen afvoeren, zoals:
Boomstammen, boomstronken, takken, snoeiafval, tuinafval, struiken, groenafval, grond, zand, stenen, gras, riet, maaisel, bamboe, bladeren
graszoden en onkruid

 

loading
×